Inteligentné Rečové Komunikačné Rozhranie

        

 

 


Home

IRKR konzorcium                 

Výsledky projektu

Monitorovacia stránka

Kontakt

 

 

 

 

vedúci projektu:

                     prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.

                     KEMT FEI TU Košice

                     Boženy Nemcovej 32

                     040 01 Košice

 

 email: jozef.juhar@tuke.sk       
 [stanislav.ondas@tuke.sk].
Poslední aktualizace: 03. 11. 2008