Inteligentné Rečové Komunikačné Rozhranie

        

 

 


Home

IRKR konzorcium                 

Výsledky projektu

Monitorovacia stránka

Kontakt

 

 

 

IRKR konzorcium pozostáva zo štyroch pracovísk:

  • TU Košice

  • STU Bratislava

  • Žilinská univerzita

  • UI SAV

Riadiacim orgánom konzorcia je Rada projektu (úlohy) tvorená vedúcim projektu a jeho zástupcami z jednotlivých inštitúcií, ktorí priamo riadia svoje riešiteľské kolektívy.
 [stanislav.ondas@tuke.sk].
Poslední aktualizace: 03. 11. 2008