Inteligentné Rečové Komunikačné Rozhranie

        

 

 


Home

IRKR konzorcium                 

Výsledky projektu

Monitorovacia stránka

Kontakt

 

 

 

   

Členovia rady projektu:

   zodpovedný riešiteľ, TU Košice

                                    doc. Ing. Jozef Juhár, PhD.     

   zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci riešiteľského kolektívu TU Košice 

                                    Prof. Ing. Anton Čižmár, PhD.   

   zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci riešiteľského kolektívu STU Bratislava

                                           doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

   zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci riešiteľského kolektívu Žilinská univerzita

                                     Ing. Roman Jarina, PhD.

   zástupca zodpovedného riešiteľa, vedúci riešiteľského kolektívu Ústav Informatiky SAV

                                     Ing. Milan Rusko      
 [stanislav.ondas@tuke.sk].
Poslední aktualizace: 03. 11. 2008